FÅNGSTLISTAN 2012

 

LAXLISTAN 2012

Lax fångad inom Aareavaara fiskevårdsområde.

DAT.

PVM.

DATE

VIKT

PAINO

WEIGHT

KÖN

SUKUP.

SEX

FÅNGSTPLATS

SAANTIPAIKKA

PLACE OF CATCH

BETE

VIEHE

BAIT

FISKARENS NAMN

KALASTAJAN NIMI

FISHERMAN

20/6

9,8

Hona

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

21/6

11,0

Hona

Heiskari

wobbler

Eveliina Mäkitalo

29/6

12,8

Hona

Aareasuanto

wobbler

E. Väänänen / H. Mikkola

29/6

11,2

Hona

Aareasuanto

wobbler

Olli Toratti / Esa Hamari

29/6

10,1

Hane

Jalosuanto

wobbler

Conny Svingdahl

29/6

13,34

Hona

Matkuskoski

MY-vappu

Ulf Keinström

30/6

6,96

Hona

Matkuskoski

MY-vappu

Ulf Keinström

30/6

11,6

Hona

Aareasuanto

wobbler

E. Väänänen / H. Mikkola

30/6

5,0

Hane

Jalokoski

wobbler

J Tanskala

1/7

7,5

Hona

Konttikoste

wobbler

J Tanskala

2/7

14,5

Hane

Matkuskoski

wobbler

Lenkki Högman

3/7

10,0

Hona

Kaalamaniva

wobbler

Roger Marjavaara

4/7

4,5

Hane

Heiskari

vappu

H.Arponen/E.Jääskö

5/7

11,5

Hane

Heiskari

vappu

H.Arponen/E.Jääskö

5/7

6,0

Hona

Jalokoski

wobbler

Jorma Tanskala

9/7

4,0

Hane

Matkuskoski

wobbler

Matti Saunamäki

9/7

12,1

Hona

Aareaniva

wobbler

Janina Niska

9/7

13,8

Hona

Heiskari

wobbler

Egon Johansson

9/7

9,8

Hona

Jalokoski

wobbler

Veli Sorvari

9/7

10,1

Hona

Heiskari

wobbler

Leif Törmä

10/7

8,7

Hane

Jalokoski

wobbler

Jonatan Törmä

10/7

10,0

Hona

Matkuskoski

wobbler

Veli Sorvari

12/7

12,4

Hane

Jalokoski

wobbler

Simon Wängqvist

13/7

12,2

Hane

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

15/7

10,5

Hona

Kaalamaniva

wobbler

Ingvar Marjavaara

16/7

10,0

Hona

Matkuskoski

wobbler

Veli Sorvari

19/7

5,0

Hona

Jaloojansuu

wobbler

Ahti Karjala

21/7

8,45

Hane

Heiskari

wobbler

Göran Överhem

21/7

10,1

Hona

Jalokoski

wobbler

Matti Saunamäki

21/7

10,0

Hona

Matkuskoski

wobbler

Veli Sorvari

21/7

3,0

Hona

Jalosuanto

wobbler

Leif Törmä

23/7

7,5

Hane

Aareasuanto

wobbler

Hannes Lantto

24/7

5,5

Hona

Aareasuanto

wobbler

Hannes Lantto

24/7

13,2

Hona

Jalosuanto

wobbler

Leif Törmä

25/7

2,0

Hona

Matkuskoski

fluga

Mika Hietaharju

25/7

4,5

Hona

Aareasuanto

wobbler

Yngve Johansson

26/7

16,0

Hona

Aareasuanto

wobbler

Yngve Johansson

26/7

6,1

Hona

Jaloojansuu

wobbler

Matti Saunamäki

26/7

4,0

Hona

Jalosuanto

wobbler

Leif Törmä

27/7

13,8

Hona

Aareasuanto

wobbler

Yngve Johansson

28/7

1,5

Hona

Aareasuanto

wobbler

Sirpa Johansson

28/7

7,0

Hona

Jalosuanto

wobbler

Leif Törmä

27/7

1,3

Hane

Kaalamakoski

wobbler

Matti Saunamäki

30/7

14,2

Hane

Jalokoski

wobbler

Göran Överhem

31/7

12,86

Hona

Heiskari

wobbler

Tony Kumpula

31/7

8,0

Hona

Kaalamakoski

MY C&R

Ulf Keinström

31/7

5,5

Hona

Kaalamakoski

MY-vappu

Ulf Keinström

31/7

11,0

Hane

Kaalamakoski

      C&R

Jonas Seger

31/7

2,5

Hane

Kaalamakoski

      C&R

Jonas Seger

2/8

6,46

Hona

Heiskari

wobbler

Mikael Wiik/Tony K.

5/8

5,0

Hona

Aareasuanto

wobbler

Sven Brännvall

6/8

10,6

Hona

Heiskari

wobbler

Matti Saunamäki

7/8

13,5

Hona

Heiskari

wobbler

Matti Saunamäki

7/8

3,0

Hane

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

9/8

7,8

Hona

Heiskari

wobbler

Egon Johansson

9/8

8,7

Hona

Jalosuanto

wobbler

Leif Törmä

11/8

10,0

Hona

Kaalamaniva

wobbler

Ingvar Marjavaara

12/8

2,0

Hona

Aareasuanto

wobbler

Jennifer Niska

12/8

5,9

Hona

Aareasuanto

wobbler

Janina Niska

12/8

2,1

Hona

Matkuskoski

wobbler

Amppa Högman

13/8

2,2

Hona

Matkuskoski

wobbler

PEAB

13/8

5,0

Hona

Matkuskoski

wobbler

Veli Sorvari

16/8

3,0

Hona

Aareasuanto

wobbler

Jonatan Törmä

18/8

9,2

Hona

Aareasuanto

wobbler

Mika Heitaharju

18/8

9,2

Hane

Aareasuanto

      C&R

Alf Törmä

18/8

2,3

Hane

Matkuskoski

wobbler

Paavo Saunamäki

19/8

5,7

Hona

Heiskari

wobbler

Paavo/Matti Saunamäki

20/8

9,8

Hane

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

19/8

2,2

Hane

Heiskari

wobbler

Paavo/Matti Saunamäki

23/8

15,2

Hona

Aareaniva

wobbler

Yngve Johansson

23/8

12,0

Hona

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

24/8

5,2

Hona

Aareakoski

wobbler

Jan Ukonsaari

24/8

10,1

Hona

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

24/8

1,9

Hane

Aareaniva

wobbler

Jan Ukonsaari

25/8

14,0

Hona

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

28/8

1,5

Hane

Kaalamakoski

fluga C&R

Urban Kumpula

28/8

11,0

Hona

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

29/8

15,5

Hona

Jalokoski

wobbler

Leif Törmä

30/8

6,2

Hona

Aareakoski

wobbler

Team Ylipää J.Y.J

30/8

9,8

Hona

Aareasuanto

wobbler

J.Vuolukka/M.Hietaharju

FÅNGSTLISTAN 2010

FÅNGSTLISTAN 2011

FÅNGSTLISTAN 2012

FÅNGSTLISTAN 2013

FÅNGSTLISTAN 2014

Fisketävling:

Ett presentkort på 700 kr. på Andor maskin i Pajala lottas ut på en av de inregistrerade 

laxarna när säsongen är slut. 

Vinnare i tävlingen/lottningen för 2012 är Leif Törmä

Delta även i laxfisketävling - Pajala kommun!