FÅNGSTLISTAN 2012


LAXLISTAN 2012

Lax fångad inom Aareavaara fiskevårdsområde.

DAT.

PVM.

DATE

VIKT

PAINO

WEIGHT

KÖN

SUKUP.

SEX

BETE

VIEHE

BAIT

FISKARENS NAMN

KALASTAJAN NIMI

FISHERMAN

20/6

9,8

Hona

wobbler

Leif Törmä

21/6

11,0

Hona

wobbler

Eveliina Mäkitalo

29/6

12,8

Hona

wobbler

E. Väänänen / H. Mikkola

29/6

11,2

Hona

wobbler

Olli Toratti / Esa Hamari

29/6

10,1

Hane

wobbler

Conny Svingdahl

29/6

13,34

Hona

MY-vappu

Ulf Keinström

30/6

6,96

Hona

MY-vappu

Ulf Keinström

30/6

11,6

Hona

wobbler

E. Väänänen / H. Mikkola

30/6

5,0

Hane

wobbler

J Tanskala

1/7

7,5

Hona

wobbler

J Tanskala

2/7

14,5

Hane

wobbler

Lenkki Högman

3/7

10,0

Hona

wobbler

Roger Marjavaara

4/7

4,5

Hane

vappu

H.Arponen/E.Jääskö

5/7

11,5

Hane

vappu

H.Arponen/E.Jääskö

5/7

6,0

Hona

wobbler

Jorma Tanskala

9/7

4,0

Hane

wobbler

Matti Saunamäki

9/7

12,1

Hona

wobbler

Janina Niska

9/7

13,8

Hona

wobbler

Egon Johansson

9/7

9,8

Hona

wobbler

Veli Sorvari

9/7

10,1

Hona

wobbler

Leif Törmä

10/7

8,7

Hane

wobbler

Jonatan Törmä

10/7

10,0

Hona

wobbler

Veli Sorvari

12/7

12,4

Hane

wobbler

Simon Wängqvist

13/7

12,2

Hane

wobbler

Leif Törmä

15/7

10,5

Hona

wobbler

Ingvar Marjavaara

16/7

10,0

Hona

wobbler

Veli Sorvari

19/7

5,0

Hona

wobbler

Ahti Karjala

21/7

8,45

Hane

wobbler

Göran Överhem

21/7

10,1

Hona

wobbler

Matti Saunamäki

21/7

10,0

Hona

wobbler

Veli Sorvari

21/7

3,0

Hona

wobbler

Leif Törmä

23/7

7,5

Hane

wobbler

Hannes Lantto

24/7

5,5

Hona

wobbler

Hannes Lantto

24/7

13,2

Hona

wobbler

Leif Törmä

25/7

2,0

Hona

fluga

Mika Hietaharju

25/7

4,5

Hona

wobbler

Yngve Johansson

26/7

16,0

Hona

wobbler

Yngve Johansson

26/7

6,1

Hona

wobbler

Matti Saunamäki

26/7

4,0

Hona

wobbler

Leif Törmä

27/7

13,8

Hona

wobbler

Yngve Johansson

28/7

1,5

Hona

wobbler

Sirpa Johansson

28/7

7,0

Hona

wobbler

Leif Törmä

27/7

1,3

Hane

wobbler

Matti Saunamäki

30/7

14,2

Hane

wobbler

Göran Överhem

31/7

12,86

Hona

wobbler

Tony Kumpula

31/7

8,0

Hona

MY C&R

Ulf Keinström

31/7

5,5

Hona

MY-vappu

Ulf Keinström

31/7

11,0

Hane

      C&R

Jonas Seger

31/7

2,5

Hane

      C&R

Jonas Seger

2/8

6,46

Hona

wobbler

Mikael Wiik/Tony K.

5/8

5,0

Hona

wobbler

Sven Brännvall

6/8

10,6

Hona

wobbler

Matti Saunamäki

7/8

13,5

Hona

wobbler

Matti Saunamäki

7/8

3,0

Hane

wobbler

Leif Törmä

9/8

7,8

Hona

wobbler

Egon Johansson

9/8

8,7

Hona

wobbler

Leif Törmä

11/8

10,0

Hona

wobbler

Ingvar Marjavaara

12/8

2,0

Hona

wobbler

Jennifer Niska

12/8

5,9

Hona

wobbler

Janina Niska

12/8

2,1

Hona

wobbler

Amppa Högman

13/8

2,2

Hona

wobbler

PEAB

13/8

5,0

Hona

wobbler

Veli Sorvari

16/8

3,0

Hona

wobbler

Jonatan Törmä

18/8

9,2

Hona

wobbler

Mika Heitaharju

18/8

9,2

Hane

      C&R

Alf Törmä

18/8

2,3

Hane

wobbler

Paavo Saunamäki

19/8

5,7

Hona

wobbler

Paavo/Matti Saunamäki

20/8

9,8

Hane

wobbler

Leif Törmä

19/8

2,2

Hane

wobbler

Paavo/Matti Saunamäki

23/8

15,2

Hona

wobbler

Yngve Johansson

23/8

12,0

Hona

wobbler

Leif Törmä

24/8

5,2

Hona

wobbler

Jan Ukonsaari

24/8

10,1

Hona

wobbler

Leif Törmä

24/8

1,9

Hane

wobbler

Jan Ukonsaari

25/8

14,0

Hona

wobbler

Leif Törmä

28/8

1,5

Hane

fluga C&R

Urban Kumpula

28/8

11,0

Hona

wobbler

Leif Törmä

29/8

15,5

Hona

wobbler

Leif Törmä

30/8

6,2

Hona

wobbler

Team Ylipää J.Y.J

30/8

9,8

Hona

wobbler

J.Vuolukka/M.Hietaharju

FÅNGSTLISTAN 2010

FÅNGSTLISTAN 2011

FÅNGSTLISTAN 2012

FÅNGSTLISTAN 2013

FÅNGSTLISTAN 2014

Fisketävling:

Ett presentkort på 700 kr. på Andor maskin i Pajala lottas ut på en av de inregistrerade 

laxarna när säsongen är slut. 

Vinnare i tävlingen/lottningen för 2012 är Leif Törmä

Delta även i laxfisketävling - Pajala kommun!