FÅNGSTLISTAN 2018

 

Aareavaara fiskevårdsområde har sedan 1982 aktivt arbetat för att stärka och främja Laxens möjligheter att vandra upp i älven.

Genom att registrera Laxarna ni får så bidrar ni till att bevara vildlaxen, registret följs av flertalet myndigheter som

därmed ger en kvalitetsstämpel på fisket som bedrivs på Aareas fiskeområde och som i förlängningen gör att vi kan

fortsätta göra vår röst hörd i kampen för Laxens fortlevnad.

Upp till 90% av fångsterna tidigare år har registrerats.

Tack för att ni registrerar er fångst!

 LAXLISTAN 2018

Lax fångad inom Aareavaara

fiskevårdsområde.

DAT.

PVM.

DATE

VIKT

PAINO

WEIGHT

KÖN

SUKUP.

SEX

BETE

VIEHE

BAIT

FISKARENS NAMN

KALASTAJAN NIMI

FISHERMAN

8/6

15,0

Hane

Fluga

A. Lakela

9/6

14,7

Hona

Wobbler

J. T

9/6

10,7

Hona

Wobbler

K. K

12/6

15,3

Hane

Wobbler

R. Kumpula

12/6

8,0

Hona

Skeddrag

O. Toratti

12/6

9,0

Hona

Skeddrag

E. Hamari

13/6

12,0

Hona

Skeddrag

O. Toratti

17/6

11,1

Hona

Skeddrag

O. Toratti

19/6

17,5

Hane

Wobbler

P.J -/K.L

22/6

14,8

Hona

Skeddrag

O.T

26/6

8,6

Hona

Wobbler

M. Perä

27/6

9,8

Hona

Wobbler

Antti/ Heimo Runtti

29/6

11,9

Hona

Oma

H. Sumala/A. Hannu

29/6

11.0

Hona

Skeddrag

M. Perä

30/6

15,2

Hona

Wobbler

Antti/ Heimo Runtti

29/6

7,2

Hona

Wobbler

E. Hamari

30/6

9,2

Hona

Wobbler

O.T

6/7

8,1

Hona

Wobbler

U. Keinström

8/7

5,6

Hona

Skeddrag

O.T

8/8

2,0

Hona

Fluga

U. Kumpula

8/8

3,4

Hona

Wobbler

O. Toratti

9/8

6,4

Hona

Skeddrag

E. Hamari

9/8

6,6

Hane

Wobbler

M. Ylipää

10/8

1,9

Hane

Fluga

Arja K.

10/8

1,7

Hane

Wobbler

J. Nätti

10/8

1,6

Hane

Wobbler

T. Venäläinen

10/8

1,5

Hane

Wobbler

R. Kuusela/T. Tuomaala

11/8

7,0

Hona

Wobbler

J. Nätti/ T. Venäläinen

11/8

2,0

Hane

Wobbler

J. Nätti/ T. Venäläinen

12/8

1,5

Hane

Wobbler

J. Nätti/ T. Venäläinen

12/8

1,5

Hane

Wobbler

J. Nätti/ T. Venäläinen

12/8

7,0

Hane

Wobbler

O. Ylipää

13/8

2,5

Hane

Fluga

U. Kumpula

15/8

1,5

Hane

Wobbler

M. Saunamäki

15/8

2,0

Hane

Wobbler

Team Arelax

15/8

7,3

Hona

Wobbler

M. Hietaharju

16/8

2,0

Hane

Wobbler

Team Arelax

16/8

7,8

Hona

Wobbler

M. Hietaharju

16/8

7,0

Hona

Wobbler

J. Niska/ E. Waltari

17/8

14,0

Hona

Wobbler

M. Hietaharju

17/8

6,5

Hona

Wobbler

Team Arelax

18/8

5,6

Hona

Wobbler

M. Hietaharju

18/8

6,7

Hona

Wobbler

Team Arelax

20/8

2,0

Hane

Fluga C&R

U. Kumpula

22/8

2,5

Hane

Fluga

U. Kumpula

23/8

4,1

Hona

Wobbler

V. Määttä

24/8

6,0

Hona

Wobbler

V. Määttä

25/8

2,3

Hane

Wobbler

V. Määttä

26/8

2,5

Hane

Wobbler

N. Sunden

26/8

9,1

Hona

Wobbler

V. Määttä

27/8

6,6

Hona

Wobbler

Y. Johansson

31/8

7,0

Hona

Wobbler

I-L Lövgren

31/8

2,5

Hane

Fluga

U. Kumpula